ตรวจ

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กทม. ชวนประชาชนตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) นายแพทย์สุนทร สุนทรฉัตร ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพที่ดีของกรุงเทพมหานครในปีนี้ จะมีการคัดกรองสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน โดยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนได้ รับการทดสอบ รู้สถานะสุขภาพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักการแพทย์และสำนักสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนงาน และอาสาสมัคร

นางสาวคชรินทร์ เจียมศรีพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์กรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจสุขภาพจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจเฉพาะ 3 รายการ คือ การเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและจอประสาทตาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยสามารถตรวจสอบได้ในโรงพยาบาลกรุงเทพและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง และยังมียูนิตที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในชุมชนและในห้างสรรพสินค้า สามารถติดตามกำหนดการตรวจสุขภาพได้ที่ https://healthmap.bangkok.go.th/ หัวข้อ สถานที่ตรวจสุขภาพ กทม.